Danmark er kendt flere steder i verden for den må arbejdsmarkedet fungere, derfor er arbejdsmarkedet i Danmark, også et tema man skal vide noget om hvis man vil bestå statsborgerskabsprøven. I denne artikel vil jeg se på nogle af de mest vigtige ting hvad arbejdsmarkedet i Danmark angår.

Concept of national healthcare system - Denmark

Danmark er kendt for sin flexicurity-model, hvilket betyder at arbejdsmarkedet er fleksibelt og at der er en vis form for sikkerhed.

Det er relativt let for arbejdsgiverne at ansætte og fyre medarbejdere

Hvis man mister sit job så har alle statsborgere mulighed for at få dagpenge eller kontanthjælp.

Fagforeninger er meget populære i Danmark, og 67 pct. af alle arbejdere er medlem af en fagforening.

De fleste forhold på arbejdsmarkedet bliver I Danmark reguleret af aftaler mellem fagforeningerne og arbejdsgivernes foreninger.

I forhold til mange andre lander blander staten I Danmark sig ikke i de forhold der er på arbejdsmarkedet. Dette kaldes for ’den danske model’

Ifølge den danske lovgivning skal alle som arbejder mere end otte timer om ugen modtage et ansættelsesbevis maksimalt en måned efter de er blevet ansat,

Der findes ingen mindsteløn i Danmark, men lønnen bliver aftalt i de forskellige overenskomster.

 Statsborgerskabsprøven 2017

Det er normalt i Danmark at man arbejder 37 timer om ugen, det er lige meget om man arbejder i en privat virksomhed eller i det offentlige. Dog er der visse tilfælde hvor man arbejder lidt mindre, blandt andet hvis man arbejder om natten. Der er flere kvinder i Danmark der arbejder på deltid end der er mænd som arbejder deltids.

For alle ansatte i Danmark gælder der en regel om at hvis man har været ansat i et helt kalenderår så har man ret til fem ugers betalt ferie i det efterfølgende ferieår. Hvis man ikke har været ansat i et helt kalenderår så har man ret til en del af fem måneders ferie, alt efter hvor lang tid man har været ansat.

Der er regler for hvor lang tid forældrene har ret til barsel i Danmark, moderen har ret til fire ugers graviditetsorlov inden hun skal føde, og derefter har hun 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Faderen har ret til to ugers fædreorlov. Udover denne orlov har begge forældre ret til 32 ugers forældre- orlov, hvilket betyder at de til sammen har 64 ugers forældreorlov.

[landing_block type=”payment”]