Der er blevet fremstillet forventninger for de regeringens nye økonomiske redegørelse, som lyder på at den danske økonomi vil stige med 1,4% i løbet af 2014. Denne redegørelse fremstilles klokken 13 på tirsdag den 2. September. Dette betyder at regeringen derfor holder fast i de forventninger som blev fremlagt i maj måned, og dette er til stor overraskelse for blandt andet professor i nationaløkonomi Christian Bjørnskov. Han mener at den danske befolkning skal anses heldige hvis bare 1% rammes.

Dog kan denne forudsigelse være et led i den nuværende regerings forsøg på at give et mere positivt billede af hvordan landets økonomiske situation ser ud. Dette er et ganske almindeligt kneb at bruge ved et forestående valg, da det kan udvise tillid til det danske marked.

Det tyske og svenske vækststop som er blevet annonceret ved udgivelsen af de nye væksttal kan nemlig have betydning for den danske økonomi, og koste jobs. Dette skyldes at Tyskland og Sverige er to ud af Danmarks tre største eksportmarkeder, og dette kan betyde at danske virksomheder kan levere mindre produkter til industrien, og det er generelt set den industri som holder den danske økonomi oppe. Dette kan betyde at disse landes negative vækst kan resultere jobtab i den danske eksportindustri.

Bo Sandemann Rasmussen, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet giver dog udtryk for at den negative vækst definitivt betyder at indgangen til næste kvartal giver negative væksttal. Det er nemlig kun et spørgsmål om hvor længe den negative vækst forbliver i landene. Han giver også udtryk for at når man kigger på økonomien for andet kvartal, så passer prognosen 1,4% fint, men at denne stadig er optimistisk. Rasmussen giver udtryk for at Danmark har en langsommere udvikling end mange andre vestlige lande.