Elektrochok behandling skal nu testes som en behandling for skizofreni, så behandlingen måske kan hjælpe nogle af de cirka 25.000 danskere som har fået stillet diagnosen skizofreni. Denne behandling, også kaldet ECT, sker ved at elektroder placeres på patientens tindinger og der sendes derefter flere hundrede volts stød gennem disse elektroder. Nogle af disse går direkte igennem hjernen.

Denne behandling bruges ofte til at behandle patienter med svære depressioner, og det kan måske være en erstatning til den antipsykotiske medicin som gives til skizofrene. Ønsket om at undersøge dette skyldes at den antipsykotiske medicin som gives nu, simpelthen ikke er effektiv nok hos cirka hver femte patient.

Det er 80 år siden at elektrochokbehandling først blev eksperimenteret med, men denne metode blev også anvendt mod skizofreni fra start. Det blev dog bare ikke undersøgt ordentligt hvorvidt elektrochok behandlede skizofreni, og derfor mener Jimmi Nielsen, lederen af centeret for skizofreni i Psykiatrien, Nordjylland, at det er på tide at der sker noget nu.

SIND, interesseorganisationen for psykisk syge og disses pårørende mener at det som udgangspunkt er fint at teste om denne behandling virker på patienter med skizofreni-diagnosen. Dog er landsformanden, Knud Kristensen, bekymret for om patienterne ved hvilken slags forsøg som de deltager i. Han understreger sin bekymring for hvorvidt de patienter som går med ind i disse forsøg overhovedet ved hvad de går ind til. Der er især udtrykt bekymring for de patienter som er svært skizofrene og måske endda psykotiske. Han mener at der skal være stor sikkerhed omkring hvorvidt disse ved hvad det er at de deltager i.

I alt skal der bruges 70 patienter med meget svær skizofreni, som kan deltage i dette forskningsprojekt.