Der er udløst stor debat om hvordan forskningspenge som er doneret til hospitaler skal bruges. Dette skyldes lækkede informationer om at forskningsmidler doneret til Gentofte hospitals hjerteafdeling. Det viser sig at disse midler er blevet brugt på blandt andet sommerfester og julefrokoster, som tilsammen har udgivet et beløb på 100.000 kroner alene. Flere eksempler er også udgivet, med blandt andet restaurantbesøg og møblering af fællesarealer. En gennemgang af hospitalets økonomi afslører også at der er blevet betalt million-beløb for rejser, vin, kunst m.m. (Kilde: Jyllands-posten). Den politiske ordfører for Socialdemokraterne i Hovedstaden udtrykker at ”økonomien trænger til at blive strammet op.”

Disse oplysninger omkring økonomien dukker op kort før at revisorer skal aflevere en undersøgelse om Gentofte-lægernes forskningsmidler. Det viser sig så også at hverken Gentofte Hospitals direktør eller størstedelen af hjertelægerne fra Gentofte afdelingen ønsker at give en udtalelse. Dog forsvarer hjerteafdelingens professor sig selv, og udtrykker at disse midler er kun brugt på sådan vis for at fremme arbejdet udført af disse læger.

Det er dog ikke det eneste eksempel på misbrug af donerede midler til forskning, da Hjertecenteret på Rigshospitalet også har stået i lignende situation. Disse informationer blev lækket i april. Statsrevisor Henrik Thorup (Dansk Folkeparti) har udtrykket sig om at der er tale om en usund kultur blandt hospitalsvæsenets brug af forskningsmidler. Dog mener Thorup også at det ikke kun er hos forskerne som noget har slået fejl hos, men at det er flere led i hierakiet. Han udtrykker nemlig at en del af ansvaret også ligger hos de som skulle styre økonomien på hospitalet, da de jo har kvitteret og godkendt bruget af disse penge på disse formål. (Kilde: DR Nyheder)

Der er nu blevet sat en eftersøgning i gang som er landsdækkende, så at der kan findes eventuelle flere lignende situationer på nogle af landets andre hospitaler.