Siden 2013 er procentdelen af klager til Ankestyrelsen som er over et år gamle steget fra 1% til knap 7% i marts 2014, og dette er ganske uacceptabelt mener Bettina Jakobsen, Rigsrevisionens afdelingschef.

Siden 2013 er procentdelen af klager til Ankestyrelsen som er over et år gamle steget fra 1% til knap 7% i marts 2014, og dette er ganske uacceptabelt mener Bettina Jakobsen, Rigsrevisionens afdelingschef.Mange danskere ender med at vente, gennemsnitligt, i ni måneder på at få en afgørelse på sager fra Ankestyrelsen, på trods af at målet er en ventetid på tre måneder. Sidste år i juli blev Ankesystemet omstruktureret og forenklet, og et af de nye mål var at behandlingstiden af sager skulle blive kortere. Disse sager kan blandt andet indeholde afslag på førtidspension, eller afviste ansøgninger om hjælpemidler til blandt andet syge, ældre og handicappede.
Når man klager til Ankenævnet har man krav på at der skal træffes en afgørelse inden for en rimelig tidsfrist, og det er ikke rimeligt at folk skal vente op imod et år på at få et svar på sin klage, udtaler Rigsrevisionens afdelingschef Bettina Jakobsen til Politiken.
Ifølge Kræftens Bekømpelse har sagsbehandlingstiden store konsekvenser for patienter. De får nemlig ikke den behandling som de har ret til da de er overladt til sig selv, og bevæger sig længere væk fra arbejdsmarkedet, siger den socialpolitiske konsulent Malene Haarder.
En af de mange tusinde danskere som har en sag liggende til behandling i Ankestyrelsen er Bente Vands, som siden marts 2013 har ventet på et svar herfra. Hendes sag ligger i at hun i 1983 var udenfor en ulykke, som betød at hun brækkede ryggen og derfor er 100 procent invalid. Hun har sendt en ansøgning til Hedensted Kommune om at få tilskrevet en bil hun selv er i stand til at føre, men hun er blevet tilskrevet en hjælperbil, som omkostningsmæssigt koster 2.5 millioner kroner årligt, fordi der tilhører en sygehjælper.