Hvordan består jeg testen i dansk indfødsret?

I 2015 blev testen om dansk statsborgerskab afløst af Indfødsretprøven af 2015, og for at blive dansk statsborger skal du idag bestå testen i dansk indfødsret.

Indfødsretsprøven blev vedtaget af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative og man skal have danskkundskaberne i orden og følge med i de danske nyheder for at bestå.

Prøven afholdes 2 gange om året, næste gang er det en 6. juni 2018. Tilmeldingen skal ske inden 2 maj i år og koster 735 kroner.

Du skal have 32 rigtige svar ud af 40 og der er 45 minutter til at besvare spørgsmålene i.

Alle 40 spørgsmål er multiple choice. 35 af spørgsmålene er pensum spørgsmål.

Du kan læse pensum som indeholder svar på alle pensum spørgsmålene inden testen, så du har rig mulighed for at studere lærematerialet, før du sætter dig i stolen til prøven

Lærematerialet indeholder 4 kapitler og 1 temaopslag

Kapitel 1: Dansk Historie

Vikingetiden, Middelalderen, Reformationen, Renæssancen, oplysningstiden, landboreformerne, Englandskrigen, de Slesvigske krige, industrialisering, 1. og 2. Verdenskrig, Danmark i det globale samfund.

Kapitel 2: Det danske demokrati

Den danske styreform, det danske retssamfund, politiet og politiske partier.

Kapitel 3: Det danske velfærdssamfund

Den danske velfærdsmodels udvikling, velfærdssamfundets opgaver og aktører, finansiering, den danske økonomi og arbejdsmarkedet.

Kapitel 4: Danmark og omverdenen

Danmark og Europa, Danmark i Norden og Danmarks globale samarbejde.

Temaopslag Den danske geografi, Færøerne, Grønland, det danske sprog, skolegang og uddannelse, familieliv, kirke og religion, skikke og mærkedage, højskolebevægelsen, litteratur og scenekunst, billedkunst: kunstmalere og billedhuggere, musik, arkitektur og design og dansk film.

Udover pensum spørgsmålene er der 5 uforberedte. De 5 spørgsmål omhandler aktuelle emner i Danmark fra årets løb.

Som kommende dansk statsborger er det derfor en fordel at følge med i dagbladene for at holde sig orienteret om de seneste nyheder, inden en indfødsret test.

 

2 Comments

 • Ammar 08/12/2019 at 6:54

  Hvis jeg ansøger om dansk statsborgerskab efter 5 år,udløber indfødsretprøvensbeviset? Hvor lang tid kan man holde indfødsretprøvensbeviset?

  • ecazadmin 08/12/2019 at 16:19

   Loven siger ikke noget at prøve certifikater udløber, så teknisk set kan du ansøge om at blive statsborger på hvilket som helst tidspunkt efter du har bestået prøven, forudsat at du møder alle andre kriterier for statsborgerskab. Vi anbefaler dog at du venter til at du møder alle kriterierne (især opholdstilladelse kriterierne) og består prøven når det er det sidste kriterie du mangler at opfylde.

   Dette er fordi regering ofte førhen har ændret indfødsretsprøvens format og hvis det sker igen, kunne du ende med et certifikat der er ubrugeligt, da du så skal til at tage en ny prøve.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *