Russiske tropper er gået ind i Ukraine, og det vækker stor bekymring blandt EU-ledere og NATO, og EU-udenrigsministre sidder til krisemøde i Milano.Som følge af den drastisk udviklede situation i Ukraine har flere EU-ledere reageret skarpt og varslet flere stramninger af sanktionerne mod Rusland. En af disse ledere er Udenrigsministeren, Martin Lidegaard, som i dag har, fredag den 29. august, siddet til møde med andre EU-udenrigsministre og diskuteret situationen i Ukraine, og hvordan Rusland har involveret sig.
Han udtrykker at situationen er stærkt bekymrende, dette er alle EU-repræsentanter enige om, og at alt tyder på at russiske tropper er gået på ukrainsk territorium, hvor disse deltager aktivt i kampene mellem separatisterne og de ukrainske sikkerhedsstyrker.
Flere af de vestlige ledere er nemlig parate til at straffe Rusland hårdere for at eskalere krisen i Ukraine yderligere. Dette kan Lidegaard godt forstå, og han udtrykker det som at Rusland har overskredet endnu en grænse, og der er netop stærk diskussion om hvilke konsekvenser det skal have fra EU’s side. Dog siger han at det ikke bliver nemt at komme til en løsning, eftersom der er ingen fra EU som bryder sig om at skulle svare på Ruslands handlinger. Den bedste løsning ville selvfølgelig være at sidde ved et forhandlingsbord og løse denne eksalering, men Lidegaard giver udtryk for at det bare ikke bliver sådan.
Det kan nemlig ikke blive accepteret at Rusland er gået ind i et andet land med militære tropper, og dette bliver nødt til at blive manifesteret. Derimod bliver EU også nødt til at sige at de helst så at der kunne blive fundet en diplomatisk løsning på dette problem, giver ministeren udtryk for til TV2. Han håber på at der kan opstå enighed om at regeringschefer kan finde frem til en formel løsning i morgen, lørdag den 30. august.