Gratis Test A

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
1. I marts 2012 fremsatte regeringen et lovforslag om homoseksuelles rettigheder. Hvad vedrører lovforslaget?
 
 
 

Spørgsmål 1 af 45

2. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen  
STX, HHX og -uddannelserne varer  år.

Spørgsmål 2 af 45

3. Dronning Margrethe 2. fejrede i begyndelsen af 2012 regeringsjubilæum. Hvor længe har dronningen været regent?
 
 
 

Spørgsmål 3 af 45

4. Kan en arbejdsgiver nægte at ansætte en person, der ikke har en ren straffeattest?
 
 

Spørgsmål 4 af 45

5. Dronning Margrethe 2.  underskriver formelt landets love sammen med ministrene.
 
 

Spørgsmål 5 af 45

6. Den personlige frihed betyder blandt andet, at en anholdt inden  timer skal stilles for en dommer.

Spørgsmål 6 af 45

7. Hvor gammel skulle man være for at stemme i 1849?
 
 
 
 

Spørgsmål 7 af 45

8. Bliver det noteret på ens straffeattest, hvis man er blevet straffet i udlandet?
 
 

Spørgsmål 8 af 45

9. Hvor mange faste udvalg har Folketinget?
 
 
 
 

Spørgsmål 9 af 45

10. Hvilke er de tre vigtigste funktioner, Folketinget har?
 
 
 
 

Spørgsmål 10 af 45

11. Skal man betale skat af gaver fra familiemedlemmer?
 
 
 

Spørgsmål 11 af 45

12. Bliver det noteret på ens straffeattest, hvis man har brudt færdselsloven?
 
 

Spørgsmål 12 af 45

13. Hvor stor en del af børnene i en årgang går i folkeskole?
 
 
 
 

Spørgsmål 13 af 45

14. Danmark er en parlamentarisk republik.
 
 

Spørgsmål 14 af 45

15. Hvor mange borgere skal stemme for, for at grundloven kan ændres?
 
 
 
 

Spørgsmål 15 af 45

16. Den 25. maj 2014 blev der afholdt valg i Danmark. Hvilket valg?
 
 
 

Spørgsmål 16 af 45

17. I foråret 2013 åbnede ”Den Blå Planet” på Amager. Hvad er ”Den Blå Planet”?
 
 
 

Spørgsmål 17 af 45

18. Er ytringsfriheden ubegrænset?
 
 
 
 

Spørgsmål 18 af 45

19. Har Danmark været medlem af FN’s Sikkerhedsråd?
 
 

Spørgsmål 19 af 45

20. I foråret 2013 fandt en større lockout sted på det danske arbejdsmarked. Hvilken personalegruppe var primært omfattet af denne lockout?
 
 
 

Spørgsmål 20 af 45

21.  er en organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde mellem en række europæiske lande, USA, Canada og Tyrkiet. Det har i dag  medlemmer.

Spørgsmål 21 af 45

22. Europarådet er en selvstændig organisation, der består af 47 europæiske lande. Danmark har været medlem fra starten i .

Spørgsmål 22 af 45

23. FN blev grundlagt i , kort efter afslutningen på . verdenskrig.

Spørgsmål 23 af 45

24. Kan man blive medlem af folkekirken uden at være døbt?
 
 

Spørgsmål 24 af 45

25. Når monarken dør, er det nemlig det yngste barn, der arver tronen.
 
 

Spørgsmål 25 af 45

26. I maj 2014 var Danmark vært for det europæiske Melodi Grand Prix. I hvilken by blev det afholdt?
 
 
 

Spørgsmål 26 af 45

27. Spiller dronningen en rolle i politik?
 
 
 
 

Spørgsmål 27 af 45

28. Dronning Margrethe 2. arvede tronen i 1972 efter sin far, Kong Frederik 9., der havde arvet den efter sin far,
 
 
 

Spørgsmål 28 af 45

29.  er et sted, hvor børn i de mindste klasser i folkeskolen kan blive passet før eller efter skoletid af pædagoger.

Spørgsmål 29 af 45

30. I april 2012 døde en internationalt kendt dansk erhvervsmand. Hvad var hans navn?
 
 
 

Spørgsmål 30 af 45

31. Hvad hedder det, når regeringen består af medlemmer fra flere partier?
 
 
 
 

Spørgsmål 31 af 45

32. Hvad hedder Danmarks monark?
 
 
 
 

Spørgsmål 32 af 45

33. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 33 af 45

34. Danmark er et af de lande i verden, der betaler mest i udviklingsbistand i forhold til befolkningens størrelse. Bistanden i 2012 var 0,83 % af den såkaldte .

Spørgsmål 34 af 45

35. Kan Folketinget bestemme, hvem der har regeringsmagten?
 
 

Spørgsmål 35 af 45

36. Hvilket parti forlod regeringen i januar 2014?
 
 
 

Spørgsmål 36 af 45

37. Dronning Margrethe . er ikke valgt af folket, men har arvet tronen. Hun arvede tronen i  efter sin far, Kong Frederik., der havde arvet den efter sin far, Kong Christian .

Spørgsmål 37 af 45

38. Har man altid ret til økonomisk hjælp fra det offentlige, hvis man ikke har et lønnet arbejde?
 
 

Spørgsmål 38 af 45

39. Hvem træffer afgørelse om samvær med barnet, hvis forældrene ikke kan blive enige ved skilsmissen?
 
 
 
 

Spørgsmål 39 af 45

40. Hvad er danskernes frihedsrettigheder?
 
 
 
 

Spørgsmål 40 af 45

41. Det europæiske samarbejde startede i . Til at begynde med var der seks vesteuropæiske lande i samarbejdet.

Spørgsmål 41 af 45

42. Det højeste geografiske punkt i Danmark ligger godt  meter over havets overflade.

Spørgsmål 42 af 45

43. Hvem bestemmer, hvilken forælder skal have forældremyndigheden ved skilsmisse, hvis forældrene ikke kan blive enige?
 
 
 
 

Spørgsmål 43 af 45

44. Efter Dronning Margrethe 2. vil tronen gå i arv til Kronprins
 
 
 

Spørgsmål 44 af 45

45. Hvad er regeringens rolle?
 
 
 
 

Spørgsmål 45 af 45


 


Danmarks No. 1 træningsprogram for indfødsretsprøven

Bestå indfødsretsprøven uden stres og tidsspild

visaamericanexpressmastercardpaypal