Gratis Test A

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
1. Kan Folketinget bestemme, hvem der har regeringsmagten?
 
 

Spørgsmål 1 af 45

2. Hvem bestemmer, hvilken forælder skal have forældremyndigheden ved skilsmisse, hvis forældrene ikke kan blive enige?
 
 
 
 

Spørgsmål 2 af 45

3. I april 2012 døde en internationalt kendt dansk erhvervsmand. Hvad var hans navn?
 
 
 

Spørgsmål 3 af 45

4. Hvilket parti forlod regeringen i januar 2014?
 
 
 

Spørgsmål 4 af 45

5. I foråret 2013 fandt en større lockout sted på det danske arbejdsmarked. Hvilken personalegruppe var primært omfattet af denne lockout?
 
 
 

Spørgsmål 5 af 45

6. Dronning Margrethe 2. arvede tronen i 1972 efter sin far, Kong Frederik 9., der havde arvet den efter sin far,
 
 
 

Spørgsmål 6 af 45

7. Når monarken dør, er det nemlig det yngste barn, der arver tronen.
 
 

Spørgsmål 7 af 45

8. Det europæiske samarbejde startede i . Til at begynde med var der seks vesteuropæiske lande i samarbejdet.

Spørgsmål 8 af 45

9. Hvad hedder Danmarks monark?
 
 
 
 

Spørgsmål 9 af 45

10. Dronning Margrethe 2. fejrede i begyndelsen af 2012 regeringsjubilæum. Hvor længe har dronningen været regent?
 
 
 

Spørgsmål 10 af 45

11. Dronning Margrethe 2.  underskriver formelt landets love sammen med ministrene.
 
 

Spørgsmål 11 af 45

12. I maj 2014 var Danmark vært for det europæiske Melodi Grand Prix. I hvilken by blev det afholdt?
 
 
 

Spørgsmål 12 af 45

13. Hvad er regeringens rolle?
 
 
 
 

Spørgsmål 13 af 45

14. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 14 af 45

15. Danmark er en parlamentarisk republik.
 
 

Spørgsmål 15 af 45

16. Bliver det noteret på ens straffeattest, hvis man er blevet straffet i udlandet?
 
 

Spørgsmål 16 af 45

17. Den 25. maj 2014 blev der afholdt valg i Danmark. Hvilket valg?
 
 
 

Spørgsmål 17 af 45

18. Kan man blive medlem af folkekirken uden at være døbt?
 
 

Spørgsmål 18 af 45

19. Hvad hedder det, når regeringen består af medlemmer fra flere partier?
 
 
 
 

Spørgsmål 19 af 45

20. Er ytringsfriheden ubegrænset?
 
 
 
 

Spørgsmål 20 af 45

21. Dronning Margrethe . er ikke valgt af folket, men har arvet tronen. Hun arvede tronen i  efter sin far, Kong Frederik., der havde arvet den efter sin far, Kong Christian .

Spørgsmål 21 af 45

22. Europarådet er en selvstændig organisation, der består af 47 europæiske lande. Danmark har været medlem fra starten i .

Spørgsmål 22 af 45

23. FN blev grundlagt i , kort efter afslutningen på . verdenskrig.

Spørgsmål 23 af 45

24. Spiller dronningen en rolle i politik?
 
 
 
 

Spørgsmål 24 af 45

25. Den personlige frihed betyder blandt andet, at en anholdt inden  timer skal stilles for en dommer.

Spørgsmål 25 af 45

26. Bliver det noteret på ens straffeattest, hvis man har brudt færdselsloven?
 
 

Spørgsmål 26 af 45

27. Har man altid ret til økonomisk hjælp fra det offentlige, hvis man ikke har et lønnet arbejde?
 
 

Spørgsmål 27 af 45

28.  er en organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde mellem en række europæiske lande, USA, Canada og Tyrkiet. Det har i dag  medlemmer.

Spørgsmål 28 af 45

29. I marts 2012 fremsatte regeringen et lovforslag om homoseksuelles rettigheder. Hvad vedrører lovforslaget?
 
 
 

Spørgsmål 29 af 45

30. Kan en arbejdsgiver nægte at ansætte en person, der ikke har en ren straffeattest?
 
 

Spørgsmål 30 af 45

31. Hvem træffer afgørelse om samvær med barnet, hvis forældrene ikke kan blive enige ved skilsmissen?
 
 
 
 

Spørgsmål 31 af 45

32. Hvor mange faste udvalg har Folketinget?
 
 
 
 

Spørgsmål 32 af 45

33. Efter Dronning Margrethe 2. vil tronen gå i arv til Kronprins
 
 
 

Spørgsmål 33 af 45

34. Det højeste geografiske punkt i Danmark ligger godt  meter over havets overflade.

Spørgsmål 34 af 45

35. Har Danmark været medlem af FN’s Sikkerhedsråd?
 
 

Spørgsmål 35 af 45

36. Hvilke er de tre vigtigste funktioner, Folketinget har?
 
 
 
 

Spørgsmål 36 af 45

37. Hvor mange borgere skal stemme for, for at grundloven kan ændres?
 
 
 
 

Spørgsmål 37 af 45

38. Skal man betale skat af gaver fra familiemedlemmer?
 
 
 

Spørgsmål 38 af 45

39. Danmark er et af de lande i verden, der betaler mest i udviklingsbistand i forhold til befolkningens størrelse. Bistanden i 2012 var 0,83 % af den såkaldte .

Spørgsmål 39 af 45

40. I foråret 2013 åbnede ”Den Blå Planet” på Amager. Hvad er ”Den Blå Planet”?
 
 
 

Spørgsmål 40 af 45

41.  er et sted, hvor børn i de mindste klasser i folkeskolen kan blive passet før eller efter skoletid af pædagoger.

Spørgsmål 41 af 45

42. Hvor stor en del af børnene i en årgang går i folkeskole?
 
 
 
 

Spørgsmål 42 af 45

43. Hvor gammel skulle man være for at stemme i 1849?
 
 
 
 

Spørgsmål 43 af 45

44. Hvad er danskernes frihedsrettigheder?
 
 
 
 

Spørgsmål 44 af 45

45. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen  
STX, HHX og -uddannelserne varer  år.

Spørgsmål 45 af 45


 


Danmarks No. 1 træningsprogram for indfødsretsprøven

Bestå indfødsretsprøven uden stres og tidsspild

visaamericanexpressmastercardpaypal