20 danskere inficerede med listeria på grund af inficeret kødpålæg.20 danskere inficerede med listeria på grund af inficeret kødpålæg.

Den Danske Fødevarestyrelse er i gang med at efterforske et udbrud af listeria som menes at stamme fra kødpålægget rullepølse fra firmaet Jørn A. Rullepølser A/S. Dette udbrud har forårsaget 12 dødsfald og 20 inficerede. Danske supermarkeder trækker nu hastigt pålægget tilbage for at forebygge yderligere dødsfald.

Listeria er en bakterie som især gør stor skade hos gravide, nyfødte, voksne med svækket imunforsvar og den ældre befolkning. Bakterien lever i jorden, på planter, produktionsområder og i menneskets og dyrets tarm. Denne bakterie kan forekomme i flere forskellige almindelige typer madvarer, og især rå fødevarer kan være hårdt ramt heraf. Symptomer heraf er feber, almen svækkelse og opkast. Sygdommen kan ofte vise sig som en blodforgiftning, eller hjernehindebetændelse.

I et forsøg på at stoppe smitten af bakterien, prøver man på at aflæse bakteriens DNA som vil resultere i et lettere forsøg på at finde frem til smittekilden. Siden sidste år har Fødevarestyrelsen forsøgt at finde frem til patienter med listeria, og analysere bakterien som disse er inficeret med. Det har ført frem til at i omegnen af 20 patienter er blevet konstateret smittet af identiske bakterier.

Selvom man ihærdigt forsøger at fjerne pålægget fra markedet har man måttet erkende at sandsynligheden for at flere smittes er stor, eftersom der kan gå op imod en måned før symptomer begynder at vise sig. Dog oplyses at der ikke behøver være bekymring, eftersom denne bakterie ikke er farlig for de fleste danskere, eftersom det er folk som er svækket i forvejen som bliver syge, i langt de fleste tilfælde.

Jørn A. Rullepølser A/S som har produceret kødpålæg i omkring 30 år står nu en uvis fremtid i møde. For at de skal kunne åbne igen må de nemlig finde kilden til udbruddet.  Fødevarestyrelsen tager sagen i ru hånd og siger selv at de ikke vil lukke fabrikken helt.