Depositphotos_10268842_original

En af de vigtigste ting man skal have kendskab til for at kunne bestå statsborgerskabsprøven er det land man prøver at få statsborgerskab til, derfor er det vigtigt at man har et basalt kendskab til Danmark. I denne artikel vil jeg se på nogle af de ting som man skal vide om Danmark.

Danmark er en del af Skandinavien, og ligger i den nordlige del af Europa. Ud over Danmark, består det danske rigsfællesskab af Færøerne og Grønland. Selv om færinger og grønlændere er danske statsborgere og har repræsentanter i det danske Folketing, så har de på Færøerne en hjemmestyreordning og på Grønland den grønlandske selvstyreordning. Dette betyder at de tager mange vigtige beslutninger selv.

Mens Danmark ligger centralt i Europa, så er det geografisk et lille land, med en størrelse på kun 43.000 km2, med mindre man tæller Grønland og Færøerne med. Hvis man gjorde dette så ville Danmark have et areal på 2,210,579 km², hvilket ville gøre Danmark til det næst største land kun overgået af Rusland.

Der er mere end 400 øer rundt omkring Danmark hvoraf den største hedder Sjælland, mens Fyn er den næststørste ø. Den mindste beboede ø er Vorsø med et areal på 0.6 km² og kun en eneste beboer. Dog er langt de fleste danske øer ikke beboet af mennesker. Der er mange af disse øer som er beboet af fugle, hvilket også betyder at mange danske øer er naturreservater.

Statsborgerskabsprøven 2017: Superpakke

I forhold til de andre Skandinaviske lande, Norge og Sverige, så er Danmark et meget fladt land, det højeste geografiske punkt i Danmark ligger kun sølle 170 meter over havets overflade. Meget af Danmark er dækket af naturområder bestående af marker og skovarealer.

Ikke nok med at Danmark er et relativt lille land størrelsesmæssigt, men det er også et lille land når man ser på antallet af mennesker som bor i Danmark, med bare 5,6 millioner mennesker ligger Danmark i midten af lande i Europa hvad befolkning angår.

Af de 5,6 millioner mennesker er ca. 10% indvandrere eller efterkommere af indvandrere, dette tal svare til cirka 550.000 danskere. København er den største by med mere end 600.000 indbyggere. Hvis man regner hele Hovedstadsområdet, så bor der ca. 1,7 millioner mennesker i og omkring København. På Jyllands siden, er det Århus der er størst med ca. 250.000 indbyggere, mens det på Fyn er Odense der med 170.000 indbyggere er størst.

[landing_block type=”payment”]