Miniprøve 3

1. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen  
STX, HHX og -uddannelserne varer  år.

2. Danmark er et af de lande i verden, der betaler mest i udviklingsbistand i forhold til befolkningens størrelse. Bistanden i 2012 var 0,83 % af den såkaldte .

3.  er en organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde mellem en række europæiske lande, USA, Canada og Tyrkiet. Det har i dag  medlemmer.

4.  er et sted, hvor børn i de mindste klasser i folkeskolen kan blive passet før eller efter skoletid af pædagoger.

5. FN blev grundlagt i , kort efter afslutningen på . verdenskrig.