Selve prøven består af 40 multiple choice spørgsmål, hvoraf de 32 skal besvares korrekt for at bestå testen. Spørgsmålene varierer i karakter og sværhedsgrad og dækker områder som Danmarks historie, både ældre og moderne, politik, kultur, værdier og sociale forhold.

Hvad skal man kunne for at bestå statsborgerskabsprøven?

Det er vanskeligt at bestå prøven ved blot at tilegne sig en generel viden om Danmark ved bo og leve her. Spørgsmålene er meget specifikke og omhandler specifikke episoder eller kendsgerninger. En stor del af danskerne vil ikke selv kunne svare på mange af dem, viser undersøgelser. Udlændinge skal derfor læse grundigt op på prøvens pensum for at bestå testen. Det er underordnet, hvor lang tid, man har boet i Danmark. Det afgørende er, at man kender spørgsmålene og de mulige svar. Der stilles ikke krav til, at man ved mere eller noget ud over det, der er beskrevet i pensum. Prøven er derfor simpel på den måde, at man blot skal kunne sit pensum for at bestå. Derudover er der også rum for at lave fejl, da det er tilladt at have så mange som 8 fejl ud af de 40 spørgsmål. Dvs. en fejlprocent på op til 20 er stadig godkendt, og statsborgerskabsprøven er bestået.

De fleste, der tager testen har trænet op til den længe og mere eller mindre memoreret spørgsmålene fra pensum, der kan indgå i den endelige test, inden man går til eksamen. Man behøver ikke at huske alle mulige svar, men blot indøve en teknik til at huske, hvilket korrekt svar, der hører til hvilket spørgsmål. Dermed har man selvfølgelig ikke fuldt ud forstået, hvad spørgsmålene egentlig omhandler, men da der ikke spørges yderligere ind til konteksten af dem, er dette ikke et krav for at bestå testen. Man kan selvfølgelig også sætte sig ned og forstå hele den kontekst hvert enkelt spørgsmål befinder sig i, men dette vil blot gøre omstændighederne omkring prøven endnu vanskeligere samt udvide den tid, det vil tage at læse op betragteligt. Den enkleste og mindst tidskrævende måde at kunne bestå prøven er derfor at indøve alle svar på forhånd. Dermed omgår man dog selve formålet med prøven, der er at teste kandidatens viden og forståelse om den det danske samfund og dets historie. Der er dog ikke på nogen måde tale om snyd. Statsborgerskabsprøvens design tager blot ikke hensyn til denne måde at kunne bestå den på, men det er ikke kandidatens ansvar, men dem, der har konstrueret prøven.

Danmarks No. 1 træningsprogram for indfødsretsprøven

Bestå indfødsretsprøven uden stres og tidsspild

visaamericanexpressmastercardpaypal